Logo profile (kopia)

Kortfattat om våra villkor

1. Våra åtaganden

Innehar F-skatt.
Har ansvarsförsäkring upp till 10 mkr.
Arbetar under sekretess.

2. Fakturering och betalning
Fakturering sker i efterskott med betalningsvillkor 10 dagar om inget annat avtalats.

Vi förbehåller oss rätten att ta kreditupplysning och att mot bakgrund av vad som framgår av kreditupplysningen avböja att ingå avtal med kunden.

3. Bokning, avbokning och ändringar
Avbokning ska ske senast fem arbetsdagar före utsatt tid om ej annat villkor angivits vid bokningstillfället. Senare än så debiteras 50% för avbokning och 25% för ombokning.

Vid ombokning av tillsynsbesök gäller 5 arbetsdagar före månadsskiftet. Sker detta ej i tid anses besöket vara förbrukat.

Vid ombokning av besök som omfattas av abonnemangstjänst sker fakturering som vanligt. Saldot sparas på kundens konto eller ombokas direkt. Sparat saldo får årligen uppgå till maximalt 3 besök för Concierge Home städabonnemang samt 4 månader för Concierge Care tillsynsabonnemang.

4. Prissättning
Priserna på hemsidan står angivna efter skattereduktion i de fall tjänsten är berättigad.

Kunden ansvarar själv för om denne har rätt till skattereduktion. Är kunden inte berättigad skattereduktion faktureras denne i efterhand för resterande belopp.

Vid tjänster som bokas under helgdagar samt dagar inför storhelger kan prisjusteringar förekomma. Detta meddelas vid bokningstillfället. 

5. Bindningstid och uppsägningstid
Vi tillämpar ej bindningstid på våra abonnemang. Däremot gäller för samtliga abonnemangstjänster uppsägningstid om 2 månader. Uppsägning ska ske skriftligen och abonnemangsavtalet upphör därefter att gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast efter 2 månader från uppsägningen.

Eventuellt innestående saldo på kundens konto vid uppsägningstillfället återbetalas ej, men kan däremot användas till andra tjänster. Saldot sparas i 12 månader efter uppsagt abonnemang.


6. Concierge Care - Hustillsyn
Invändig okulär tillsyn innefattar:

  • Husesyn samtliga rum
  • Vi tittar efter synliga skador
  • Vi kontrollerar att fönster och dörrar är låsta


Utvändig okulär tillsyn innefattar:

  • Synliga skador på hus, fönster, dörrar och tak
  • Vi kontrollerar innertemperatur, kyl & frys samt spolar kranar vid överenskommelse


Vid byte av belysning/säkringar ska dessa finnas lättillgängliga, inom synhåll.  

Vi för protokoll och skickar till kunden vid varje besök

 

Rutiner vid inträffad skada:

  • Eventuella åtgärder vid inträffad skada kan debiteras utöver överenskommet pris
  • Vid inträffad skada som kräver åtgärd genomför vi skadebegränsande åtgärder (t.ex. klistra för ett trasigt fönster). Om sedan fönstret behöver bytas så kan vi ombesörja detta mot en överenskommen avgift.


7. Concierge Home - hemstädning
Fullt fungerande dammsugare inkl påsar samt golvmopp ska tillhandahållas av kunden. Behövs ytterligare utrustning för specifika uppdrag meddelas kunden i samband med bokning.

 

Eventuella paketpriser innefattar ej grovstädning. Vi avgör vad som anses kräva grovstädning. Kunden kontaktas vid ankomst om vi ej beräknar hinna med det som avtalats alternativt behöver debitera extra vid beräknat större tidsåtgång.

Utöver timpriset tillkommer vid varje städtillfälle en serviceavgift som ej är RUT-berättigad. 

 

8. Reklamationer & skadeanmälan
Reklamation eller skadeanmälan ska inkomma till Inas Concierge senast tre dagar efter utfört arbete alternativt så snart felet/skadan rimligtvis kunnat upptäckas. 
Vi tillämpar garanti på vår städning och åtgärdar fel och brister i utförda tjänster så snart som möjligt.

​​​​TOREKOV | BÅSTAD | HELSINGBORG