GDPR i korthet

GDPR står för står för General Data Protection Regulation och är en EU-förordning som trädde i kraft 25 maj 2018. Förordningen som ersätter tidigare personuppgiftslagen PUL rör behandling av personuppgifter och syftar till att säkerställa och harmonisera skyddet för fysiska personers personuppgifter.
Det betyder att de uppgifter du lämnar ut till oss ska behandlas enligt de regleringar som GDPR anger, bland annat behöver vi som personuppgiftsansvarig ha en rättslig grund för att ha rätt att behandla dina personuppgifter. Vi får alltså inte samla in personuppgifter bara för att "de kan vara bra att ha" vid senare tillfälle utan de måste fylla ett direkt syfte. Det primära syftet för oss på Inas Concierge är således att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig som kund, samt att bedriva affärsutveckling och marknadsföring i syfte att utveckla verksamheten.

Dina rättigheter 

Du som registrerad har också ett antal rättigheter som vi har skyldighet att upprätthålla

 • Rätt till information
 • Rätt till korrigering
 • Rätt till radering
 • Rätt till begränsning av behandling
 • Dataportabilitet
 • Rätt att göra invändningar
 • Automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilerande
 • Klagomål
 • Skadestånd

Du har även rätt att få information om hur du ska gå tillväga för att kunna tillämpa dina rättigheter.
Vill du veta mer om GDPR kan du läsa vidare på Datainspektionen.

Våra arbetssätt

För oss på Inas Concierge är det viktigt att du som kund känner dig trygg i hur vi hanterar de uppgifter du lämnar ut till oss. Därför har vi tagit fram ett antal riktlinjer som vi arbetar efter för att säkra att vi uppfyller detta

 • GDPR-ansvarig, chefer och administrativ personal ska genomgå grundutbildning i GDPR
 • All personal delges vid anställningstillfället grundläggande information om GDPR, samt vår integritets- och IT-användningspolicy
 • Alla anställda skriver under sekretessförbindelse i anställningsavtalet
 • Personal får endast tillgång till personuppgifter på "need to know basis", dvs. namn och adress till sina kundkonton
 • Vi lämnar aldrig ut information om dig eller din bostad till tredje part utan att först ha fått ditt godkännande
 • Vi har upprättade rutiner för hur vi hanterar en eventuell säkerhetsincident

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om hur vi jobbar för att säkra din integritet kan du här läsa vår integritetspolicy i sin helhet.
Vid ytterligare frågor hänvisar vi till GDPR-ansvarig Ina Ramén
ina@inasconcierge.se 042 400 00 51